podkarpackie

22 kw. 2016

drewniane skarby Doliny Sanu

cerkwie w dolinie rzeki San

Przemierzając dolinę Sanu, prócz podziwiania piękna przyrody, po drodze dostrzeżemy wiele drewnianych świątyni, które wpisane w wiejskie krajobrazy niejednokrotnie są ich najpiękniejszym elementem. Niezapomniane, lecz ciągle żywe, służące lokalnym społecznościom cerkwie możemy podziwiać w dolinie rzeki San, gdzie błękit wody miesza się tu z zielenią lasów, zboczami górskich i pogórzańskich szczytów, złotymi polami obsianymi zbożem oraz z wiejskimi zabudowaniami.

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu zbudowana została na szczycie wzniesienia Dębnik, choć pierwotnie zakładano jej budowę na stoku wzniesienia. Tło drewnianej świątyni stanowi soczysta zieleń lasu, a widoczne po dziś dzień pozostałości po wałach, świadczą o tym, iż wzgórze pełniło funkcje obronną. Orientowana świątynia została zbudowana na podmurówce z kamienia, otoczona jest sobotami. We wnętrzach, drewniane ściany ozdobione są barwną polichromią. Zwiedzanie – Oddział Terenowy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, klucze do świątyni dostępne są pod adresem Ulucz 16, wstęp płatny.

W centralnym miejscu we wsi Dobra Szlachecka, zbudowana została kolejna cerkiew na szlaku – Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Cerkiew wybudowana w trzeciej dekadzie XIX wieku służy obecnie jako kościół rzymskokatolicki, we wnętrzach cerkwi znajduje się klasycystyczny ikonostas. Tuż obok wpisana w ogrodzenie cerkwi, stoi wieża bramna. Unikatowy obiekt na skalę krajową pełnił w przeszłości funkcję cerkwi, w której wnętrzach znajdował się ikonostas.

Obok parafialnego cmentarza we wsi Łodzina odnajdujemy kolejną cerkiew w Dolinie Sanu. Mała gabarytowo, ale jakże piękna Cerkiew Narodzenia NMP w Łodzinie wybudowana została w pierwszej połowie XVIII wieku, otoczona jest starodrzewami, której nadają jej niepowtarzalne tło. Cerkiew służy obecnie lokalnej społeczności jako kościół filialny parafii w Mrzygłodzie.

Kolejną cerkiew, odwiedzoną przez nas po drodze podczas wiosennej wycieczki jest Cerkiew Soboru NMP w Hłomczy z XIX wieku. We wnętrzach budowli znajduje się współczesny ikonostas. Obok cerkwi rozbrzmiewają dzwony zamontowane w dzwonnicy wybudowanej w XX wieku.
Tylko cztery cerkwie udało nam się zobaczyć w jedno świąteczne popołudnie, jednak jest ich dużo więcej i chęć zobaczenia wszystkich nadal pozostaje w naszych planach podróżniczych.

cerkiew w Uluczu

cerkiew w Dobrej Szlacheckiej

cerkiew w Łodzinie

cerkiew w Hłomczy

mapa cerkwii w Dolinie Sanu

INFORMACJE PRAKTYCZNE