małopolskie

20 Wrz 2015

ruszamy w Pogórze Karpackie

Rezerwat Skamieniałe Miasto

Ruszamy w Pogórze Karpackie, które z ciekawością małego dziecka zaczynamy poznawać, przemierzać jego niezliczone szlaki i podziwiać krajobraz, jaki stworzyła natura oraz krajobraz kulturowy stworzony przez człowieka. Pogórza Karpackie są najdalej na północ wysuniętą częścią Karpat Zachodnich, które dobrze znamy z pieszych wędrówek. Podziałów fizycznogeograficznych Polski jest wiele, my korzystamy z dokonań prof. Jerzego Kondrackiego, którego podział jest najbardziej kompleksowy. Pogórza Karpackie dzielimy na dwa makroregiony: Pogórze Zachodniobeskidzkie i Pogórze Środkowobeskidzkie, którego częścią jest ostatnio przez nas odwiedzone Pogórze Ciężkowickie.

Pogórze Ciężkowickie z najwyższym wzniesieniem Liwocz 562 m n.p.m. zbudowane jest głównie z piaskowców i zlepieńców ciężkowickich, tu również znajduje się Rezerwat Skamieniałe Miasto, który obejmuje największy i najbardziej zróżnicowany zespół skałek piaskowców ciężkowickich w całych polskich Karpatach. Pogórza Środkowobeskidzkie charakteryzuje się dużym zaludnieniem w dolinach i kotlinach, stąd też duży wpływ na środowisko przyrodnicze i jego przekształcenie ma działalność człowieka, a w krajobrazie dominują tereny rolnicze. W najmniej przekształconej części Pogórza Ciężkowickiego przez człowieka utworzono Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto, Rezerwat przyrody Liwocz oraz Rezerwat przyrody Ostry Kamień.

Do Rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto, który sięga od brzegu rzeki Białej po wzniesienie Skałki 367 m n.p.m. trafimy bez problemu, wejście do Rezerwatu znajduje się tuż przy drodze wojewódzkiej nr 977 łączącej Tarnów z Gorlicami. Na niewielkim obszarze, wśród dębowo – sosnowego lasu porozrzucane są powstałe w procesie erozji i wietrzenia malownicze formy skał: baszty, ambony, maczugi i grzyby, niektórym z nich zostały nadane nazwy m.in. Borsuk, Czarownica czy Cyganka. Przez Rezerwat biegnie szlak pieszy, który z łatwością przejdą również dzieci, spacer w górę zbocza i z powrotem zajmie nam ok. 1,5 godziny. Warto udać się również do wodospadu niewielkiego potoku – Wodospadu Ciężkowickiego ok. 300 m na wschód od granicy Rezerwatu. Najdalej na zachód Rezerwatu położona jest wychodnia skalna Ratusz, skąd roztacza się widok na dolinę rzeki Biała, która rozdziela Pogórze Ciężkowickie i Pogórze Rożnowskie.

galeria

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  • tuż przy drodze wojewódzkiej nr 977 znajduje się wejście do Rezerwatu Skamieniałe Miasto, przy wejściu duży parking (bezpłatny) oraz punkt gastronomiczny, gdzie możemy odbić w notesie najlepszą pamiątkę – pieczątkę
  • przez Rezerwat biegnie niebieski szlak pieszy (z Tarnowa do Gródka n/Dunajcem)
  • do Skałki 367 m n.p.m. z krzyżem prowadzi czarny szlak z PKP Ciężkowice

W OKOLICY

ZNALEZIONE W INTERNECIE